Aktualności

70 000,00 zł za 3 miesiące niesłusznego aresztowania

Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II AKa 99/18, w której obrońcą oskarżonej była adwokat Agnieszka Prętczyńska, zasądził na rzecz pokrzywdzonej niesłusznym tymczasowym aresztowaniem kwotę 70 000,00 zł.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte przeze mnie w kwietniu 2017 r. wnioskiem o zasądzenie zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowania na podstawie art. 552 § 4 k.p.k. i art. 554 § 2 k.p.k. Początkowo sprawa była rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który to prowadził postępowanie dowodowe w zakresie przez mnie zawnioskowanym na czterech rozprawach mających miejsce do dnia 22 listopada 2017 r., kiedy to wydał wyrok w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XII Ko 34/17. Ponieważ za okres trzymiesięcznego aresztowania dojrzałej kobiety, gospodyni domu, matki dojrzewających jeszcze dzieci, zupełnie nie winnej zarzuconych jej czynów, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że kwotą zasadną jest kwota 45 000,00 zł, złożyłam apelacje od niniejszego wyroku. Sąd II Instancji wyrokiem z dnia 7 czerwca 2018 r. zasądził na rzecz pokrzywdzonej niesłusznym tymczasowym aresztowaniem kwotę 70 000,00 zł. Sprawa zakończyła się już wypłatą zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonej przez Skarb Państwa.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

Pozostałe informacje
Prętczyńska

Kontakt

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

ul. Pilchowicka 9/11 lok. 502, 02-175 Warszawa
Telefon: 531-200-352
E-mail: a.p@adwokat-odszkodowania.com

 

© 2024 Adwokat Prętczyńska.
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem