Publikacje

Opinia biegłego w sprawach o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadku komunikacyjnego częstokroć jako jeden z dowodów w postępowaniu przeprowadza się dowód z opinii biegłego specjalisty lekarza. Jest to dowód niejednokrotnie najważniejszy w całym postępowaniu, bowiem na jego bazie sąd prowadzący sprawę ustala jaka jest faktycznie szkoda i krzywda na osobie, a to jej rodzaj i rozmiar ma największy wpływ na wysokość przyznawanego zadośćuczynienia.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym składając pozew, ewentualnie po otrzymaniu od pozwanego Ubezpieczyciela (PZU S.A., Warta S.A., Allianz S.A., Generali S.A., Uniqa S.A., Hestia S.A., inne) odpowiedź na pozew w której podważana jest wysokość dochodzonego odszkodowania lub zadośćuczynienia, powinien zasadniczo zawnioskować do sądu o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego specjalisty lekarza. Obowiązek ten wynika z ogólnych reguł Kodeksu Cywilnego, w szczególności z art. 6 k.c., który to stanowi, że "Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne".

Specjalność lekarza należy wskazać w piśmie. Zasadniczo wskazać się powinno na biegłego lekarza lub lekarzy, takiej specjalizacji z jakiej korzystaliśmy w toku procesu leczenia po wypadku w komunikacji. Przykładowo, jeżeli w skutek wypadku złamaliśmy nogę i leczyliśmy się u lekarza ortopedy, wówczas wnosimy do sądu o powołanie na biegłego lekarza ortopedę.

W wydawanej opinii biegły wykazuje w szczególności:

  • do jakiego uszczerbku na zdrowiu doszło u poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym,
  • jaka jest wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • jakiego cierpienia i bólu doznał poszkodowany,
  • jak przebiegał proces leczenia po wypadku,
  • czy odbyte leczenie było właściwe,
  • czy wymagane jest dalsze leczenie.

W związku z powyższym wnosząc o powołanie biegłego powinniśmy podać co też ma znaleźć się w opinii. Rozważyć przy tym należy, czy zasadne jest w danym przypadku wykazywanie wszystkich ww. okoliczności czy też wyłącznie niektórych z nich. Nie zawsze bowiem zasadne jest chociażby dokonywanie oceny wysokości doznanego uszczerbku na zdrowiu czy właściwego przebiegu leczenia.

Nadto, niestety nie wszyscy biegli lekarze faktycznie wydają opinie prawidłowe i często zdarza się, że poszkodowany z opinią się nie zgadza. Wówczas opinię należy podważyć tj. podnieść zarzuty co do jej prawidłowości. Wymagane jest by zarzuty te były zasadne i dobrze uzasadnione. Tylko bowiem wtedy możemy liczyć na powołanie innego biegłego, który wyda nową opinię w sprawie. W mojej praktyce zawodowej nieomal stałym elementem pracy jest podważanie w sprawach opinii biegłych. Uważam, że rola adwokata na tym etapie procedowania jest w związku z tym niezwykle istotna, bowiem tylko rzetelna i korzystna dla poszkodowanego opinia biegłego może doprowadzić do zasądzenia odpowiednio wysokiego zadośćuczynienia.

Poszkodowanym, którzy samodzielnie prowadzą swoje sprawy, zwracam zatem uwagę, że w przypadku otrzymania niekorzystnej dla siebie opinii, powinni się do niej odnieść i zawnioskować o jej uzupełnienie lub o powołanie nowego biegłego. Wskazać przy tym mogą przykładowo, że:

  • opinia jest niepełna, nie uwzględnia wszystkich chorób, dolegliwości,
  • opinia jest lakoniczna, nie wyjaśnia na jakiej podstawie biegły wyciąga określone wnioski,
  • opinia jest wewnętrznie sprzeczna tj. z jednej strony biegły coś uznaje, a z drugiej przyjmuje, że dany uszczerbek na zdrowiu jest zerowej wysokości,
  • w opinii brak uzasadnienia dla wyciąganych przez biegłego wniosków, nie powołuje się on na żadną literaturę czy też wyniki badań.

Jeżeli nie zgadzamy się z opinią i nie wiemy jakie konkretnie zarzuty należy podnieść, wskazane jest skonsultowanie wydanej przez biegłego opinii z innym lekarzem lub adwokatem. Zaniechanie złożenia zarzutów do opinii czy też nieumiejętne ich podniesienie, może bowiem skutkować uznaniem przez sąd wydanej opinii za wiarygodny dowód w sprawie, a tym samym w konsekwencji prowadzić do niekorzystnego dla nas rozstrzygnięcia.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 

Pozostałe informacje
Prętczyńska

Kontakt

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

ul. Pilchowicka 9/11 lok. 502, 02-175 Warszawa
Telefon: 531-200-352
E-mail: a.p@adwokat-odszkodowania.com

 

© 2024 Adwokat Prętczyńska.
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem