Publikacje

Terminy na dochodzenie odszkodowania. Przedawnienie roszczeń

Zasadniczo termin na dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę na osobie lub mieniu wynosi 3 lata od daty dowiedzenia się o szkodzie, ale nie więcej niż 10 lat od daty zdarzenia wywołującego szkodę. Oczywiście od tej zasady przewidziane są wyjątki.

Zgodnie z art.  4421 Kodeksu cywilnego:

§  1.  Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§  2.  Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§  3.  W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§  4.  Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

Zasadniczo zatem termin na dochodzenie odszkodowania wynosi 3 lata od dowiedzenia się o szkodzie, ale nie więcej niż 10 lat od zdarzenia. Prawo nie pozostawia jednak poszkodowanych, którzy przekroczyli termin 3 letni w sytuacji bez wyjścia. Możliwe jest zawsze podniesienie, że w danej sprawie obowiązuje termin 20-letni. Nawet jeśli, nie było prowadzone postępowanie karne w sprawie, bowiem przykładowo osoba poszkodowana przez lekarza dowiedziała się o tym, że zaszyto jej gazę w jamie otrzewnej dopiero 11 lat od operacji, istnieje wówczas możliwość ustalenia terminu 20-letniego przez sąd cywilny. Sąd cywilny w sprawie o odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego - w razie braku wyroku sądu karnego skazującego za popełnienie przestępstwa - może na potrzeby rozstrzygnięcia o odpowiedzialności deliktowej sprawcy takiego czynu, zwłaszcza w kontekście terminu jej przedawnienia, samodzielnie rozstrzygać, czy konkretny czyn niedozwolony był jednocześnie występkiem, a tym samym czy istnieje podstawa do stosowania dłuższego terminu przedawnienia (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2016 r. , sygn. akt I ACa 22/16).

Nadto, w przypadku podniesienia zarzutu peremptoryjnego (zarzutu przedawnienia) przez Pozwany Zakład Ubezpieczeń, Szpital czy też innego zobowiązanego do zapłaty, zawsze można rozważać zastosowanie art. 5 k.c. W przypadku, gdy podniesienie zarzutu przedawnienia powodowało by uchylenie się od odpowiedzialności do zapłaty odszkodowania, które było by wbrew zasadom uczciwości i słuszności, również termin na dochodzenie odszkodowania może być dłuższy.

Reasumując od zasady 3 letniego terminu przedawnienia jest wiele wyjątkowów i w każdym indywidualnym przypadku należy rozważyć, czy jest jeszcze możliwość dochodzenia odszkodowania, a także na ile jego uzyskanie w okolicznościach konkretnej sprawy będzie prawdopodobne.

Adwokat Agnieszka Prętczyńska

 

 

 

 

 

 

tagi: adwokat odszkodowania, dochodzenie odszkodowania, termin na dochodzenia odszkodowania, kancelaria warszawa

Pozostałe informacje
Prętczyńska

Kontakt

Agnieszka Prętczyńska Kancelaria Adwokacka

ul. Pilchowicka 9/11 lok. 502, 02-175 Warszawa
Telefon: 531-200-352
E-mail: a.p@adwokat-odszkodowania.com

 

© 2024 Adwokat Prętczyńska.
Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem